Καλωσορίσατε !

Όροι Μεταφοράς

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τα Άρθρα 2.2 και 2.4, οι Όροι Μεταφοράς μας ισχύουν για όλες τις πτήσεις ή τα τμήματα των πτήσεων που εκτελεί η εταιρεία μας όπου ο Κωδικός Αερομεταφορέα μας εμφανίζεται στο πλαίσιο "Carrier" (Μεταφορέας) του εισιτηρίου σας ή αναφορικά με τις οποίες έχουμε νομική ευθύνη απέναντί σας.

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο μας για το πλήρες περιεχόμενο των Όρων μεταφοράς μας