ยินดีต้อนรับ !

โปรดทราบ

การเปลี่ยนแปลง/การคืนเงิน
การเปลี่ยนแปลง: ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ Fare Choices ที่เลือก หากคุณเลือก Fare Choices หลายแบบ ณ เวลาที่ทำการจอง จะใช้กฎระเบียบอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด
การคืนเงิน: กฎระเบียบการคืนเงินขึ้นอยู่กับ Fare Choices ที่เลือก หากคุณเลือก Fare Choices หลายแบบ ณ เวลาที่ทำการจอง จะใช้กฎระเบียบอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด หากต้องการขอคืนเงินบัตรโดยสารที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้า ราคาจะเป็นไปตามกฎระเบียบการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารเดิม

อ่านคำแนะนำและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

การสำรองที่นั่งพร้อมประกันภัยการเดินทาง
โปรดติดต่อเรา หากต้องการแก้ไขการจองที่รวมประกันภัยการเดินทาง (มีค่าธรรมเนียมการบริการทั่วโลก)

การสำรองที่นั่งพร้อมบริการคนขับรถของเอทิฮัด
หากคุณได้รับสิทธิ์ใช้บริการคนขับรถฟรีอยู่ในขณะนี้และทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับบัตรโดยสารที่ส่งผลให้ต้องออกบัตรใบใหม่ คุณจะได้รับบริการคนขับรถเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น หลังจากแก้ไขเที่ยวบินของคุณแล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายกับคนขับรถของเอทิฮัด

การสำรองที่นั่งพร้อมการยืนยันการชำระเงิน
ถ้าการสำรองที่นั่งเดิมของคุณมีข้อกำหนดว่าคุณต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน ณ ที่เช็คอิน คุณจะยังคงต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน ณ ที่เช็คอิน แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแล้ว

การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารในสหรัฐอเมริกา
ถ้าคุณจองการเดินทางอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทาง คุณอาจขอยกเลิกการจองและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนได้ หากคุณขอยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการจอง หากต้องการขอเงินคืน โปรดติดต่อเรา

ยกเลิก    ตกลง