ยินดีต้อนรับ !

โครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด  - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ www.etihadairways.com, www.etihadholidays.com, www.etihadguest.com และ เว็บไซต์ www.etihacrystalcargo.com (ต่อไปนี้จะเรียกแยกต่างหากและรวมกันว่า "เว็บไซต์ของเอทิฮัด") ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด P.J.S.C. ("เอทิฮัด") เป็นบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรดดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรา